Зоряна Степановна Скалецкая

Зоряна Степановна Скалецкая

Образование: факультет юридических наук Национального университета «Киево-Могилянская академия», факультет права и администрации в Университете Марии Кюри-Склодовской в Люблине. Flagship course on Health Systems Reform and Sustainable Financing, Harvard TH Chan School of Public Health.

Место работы: профессор Національний Університет «Києво-Могилянська академія»,

Скалецкая работала экспертом Совета предпринимателей при Кабинете Министров Украины (2010—2011) и руководителем юридического отдела Всеукраинской общественной организации «Украинская лига содействия развитию паллиативной и хосписной помощи» (2011—2012).

Председатель правления Украинской медико-правовой ассоциации, член Всемирной ассоциации медицинского права, директор общественной организации Форум здоровья, эксперт по вопросам медицинской реформы в Реанимационном пакете реформ.

Публикации:

 1. Скалецька З.С. Співвідношення права на охорону здоров’я та права на медичну допомогу / З.С. Скалецька // Наукові записки НаУКМА. – 2009. – Т. 90: Юридичні науки. – К.: Вид. дім «КиєвоМогилянська академія», 2009. – С. 91-93
 2. Скалецька З.С. Щодо правових питань застосування плацебо в світлі реалізації прав пацієнтів / З.С. Скалецька // Біоетика в системі охорони здоров’я і медичної освіти: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 26-27 березня 2009 р. Львів: ЛНМУ імені Данила Галицького, 2009. — С. 484-487
 3. Скалецька З.С. Досвід зарубіжних країн щодо впровадження медичного страхування: аналіз помилок / З.С. Скалецька //Охорона здоров’я України. — 2009.- № 2 (34). — с. 152-153
 4. Черненко З.С. Тенденції та пріоритети реформування законодавства про охорону здоров’я»// Збірник вступів учасників Круглого столу «Реалії реалізації конституційних прав громадян крізь призму кодифікації законодавства України з охорони здоров’я» Інституту законодавства Верховної Ради (5 квітня 2011 р., Київ)
 5. Скалецька З.С. Реалізація та захист прав пацієнтів в умовах інформатизації охорони здоров’я / З.С. Скалецька //Медичне право України: проблеми управління та фінансування охорони здоровя: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з медичного права (ІІ Міжнародної науково-практичної конференції з медичного права) «Медичне право України: проблеми управління та фінансування охорони здоровя» (23-24 квітня 2009 р., Львів)/ Упор. к.ю.н., доц. Сенюта І.Я., Терешко Х.Я. — Львів: ЛОБФ «Медицина і право», 2009. — С. 249-255
 6. Черненко З.С. Щодо реалізації прав медичних працівників» // Другий Всеукраїнський Конгрес з медичного права, біоетики і соціальної політики з міжнародною участю 14-15 квітня 2011 року, Київ: Збірник тез доповідей/ Упор. к.ю.н.Гревцова Р.Ю., д.м.н. Степаненко А.В. – Київ: Видавництво «КІМ», 2011 – С. 105.
 7. Посібник з питань застосування виборчого законодавства для членів окружних виборчих комісій з виборів народних депутатів України 28 жовтня 2012 року. –К.: Юрінком Інтер, 2012. – 100 с.
 8. Посібник з питань застосування виборчого законодавства для членів дільничних виборчих комісій з виборів народних депутатів України 28 жовтня 2012 року. –К.: Юрінком Інтер, 2012. – 60 с.
 9. Гревцова Р.Ю., Черненко З.С., Міжнародне медичне право: поштовх до досліджень// Адвокат — № 3 (138) — 2012 с. 11-14
 10. Черненко З.С. Репродуктивні права згідно з позицією Європейського суду з прав людини //Наукові записки НаУКМА 2012
 11. Черненко З.С., Панів Н.А. Правове підґрунтя телеконсультування та теледіагностики в Україні //«Наукові записки НаУКМА. т.129. Юридичні науки» К., 2012
 12. Черненко З.С. Проблеми реалізації прав неповнолітніх пацієнтів/ Міжнародний (Третій Всеукраїнський) конгрес з медичного і фармацевтичного права, біоетики та соціальної політики, 19-21 квітня 2012 р.
 13. Черненко З.С. Преподавание медико-правовых дисциплин в Украине: проблемы и перспективы»// Международный конгресс по здравоохранительному праву стран СНГ и Восточной Европы 7-9 ноября 2012 года, г. Москва: Сборник тезисов докладов/ Состав.: чл.-корр. РАМН, д.м.н. Сергеев Ю.Д., д.ю.н. Мацкевич И.М., к.ю.н. Гревцова Р.Ю., к.ю.н. Муслов Б.В. – Москва: ИЦ Интермедия, 2012. — с. 212-213
 14. Черненко З.С. Професійне самоврядування як гарантія якості медичної допомоги/Міжнародна науково-практична конференція з охороноздоровчого права „Захист прав медичних і фармацевтичних працівників як запорука захищеності прав пацієнтів”, 26-27 квітня 2012 р.
 15. Черненко З.С. Оцінка ідеї медичного кодексу в світлі захисту прав медичних працівників та пацієнтів//Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції з охороноздоровчого права «Захист прав медичних і фармацевтичних працівників як запорука захищеності прав пацієнтів» 26-27 квітня 2013 року. – К.2013. — с. 165-166
 16. Черненко З.С. Професійне самоврядування як гарантія якості медичної допомоги//П’ятий Національний Конгрес з біоетики з міжнародною участю 23- 25 вересня 2013 року . – К. 2013. — с.183-184
 17. Черненко З.С. Інформована згода як декларативне право пацієнта в Україні//П’ятий Національний Конгрес з біоетики з міжнародною участю 23-25 вересня 2013 року . – К. 2013. — с.192.
 18. Черненко З.С. Юридична клініка як форма підготовки студентів-правників: на прикладі викладання медичного права// Вісник Академії адвокатури. – Том 10 № 3 – 2013 — с. 68-74
 19. Черненко З.С. Порівняльний аналіз закріплення права на охорону здоров’я в конституціях країн Європейського Союзу// Європейські Перспективи. — № 10 – 2014 — с. 161- 166
 20. Черненко З.С. Вплив міжнародних організацій на національні системи охорони здоров’я//Європейські Перспективи. — № 1 — 2015 — с. 200-206
 21. Права та обов’язки медичних працівників під час збройних конфліктів// Наукові записки НаУКМА. – 2015. – Т. 168: Юридичні науки. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2015. – С. 109-114

Зоряна Степановна Скалецкая

закажите работу у этого автора

Оценим ваш заказ меньше чем за 2 часа
Напишем для вас план бесплатно.
Оригинальность работы:
50%

Удерживайте ctrl для добавления нескольких файлов.

Предварительная стоимость:

- руб.


Регистрация

Восстановление пароля

Войти с помощью


Забыли пароль?